Oleje pro LPG

Neexistují žádné speciální oleje na LPG ! Našim zákazníkům doporučujeme používat oleje předepsané výrobcem daného vozidla i na provoz LPG. Usazeniny spalin, ať už od benzínu nebo plynu, nelze považovat za čistě teoretický problém.

 

Oxidy dusíku vznikají oxidací vzdušného dusíku dodávaného do válce motoru společně s kyslíkem potřebným pro oxidaci paliva. Emise oxidů dusíku jsou silně závislé na teplotě ve spalovacím prostoru. Z hlediska vztahu energetických a emisních parametrů motoru je ovšem významná skutečnost, že emise oxidů dusíku je zvyšována prakticky všemi opatřeními, které vedou k dobré energetické účinnosti motoru.
Zvyšování předstihu zážehu způsobuje zejména zvýšení koncentrace NOX v celém rozsahu charakteristiky a posunutí maxima koncentrace této složky směrem k vyšším hodnotám součinitele přebytku vzduchu.
Při pohonu na LPG se prodlužuje životnost motorového oleje, který si - na rozdíl od působení tradičních paliv - lépe a déle udržuje potřebné vlastnosti. V motoru se nevytvářejí karbonové usazeniny, čímž se jeho životnost prodlužuje. Plynový pohon produkuje čistší výfukové plyny. Motor nevylučuje dým, prach, saze, oxidy síry, olovo a jiné látky, jako benzin či nafta, a vytváří méně oxidu uhelnatého a nespalitelných uhlovodíků.
Použití LPG pro pohon motorových vozidel má pozitivní vliv na složení výfukových plynů. Množství CO, NOX a CnHm je nižší až o polovinu v porovnání s benzínem.